Archives

Ny Diller-integrasjon: Magento 2

Vi er glade for å kunngjøre vår integrasjon med den populære open source e-handelsplattformen Magento 2.

Ved å integrere Diller® med Magento 2, kan bedrifter enkelt implementere en omfattende lojalitets- og kommunikasjonsplattform som bidrar til å øke kundelojalitet, øke gjentatte kjøp og drive langsiktig vekst for nettbutikkene deres.

Styrk nettbutikken din ytterligere med Diller® lojalitets- og kommunikasjonsplattform og dens superenkle integrering!

Med Diller for Magento 2, kan du se og analysere kundenes interesser og kjøpsmønstre, og belønne dem med en velkomstbonus, bursdagsbelønninger, poeng og VIP-programmer, for henvisninger og mye mer. Du kan også sende personlig tilpassede SMSer og e-poster for å holde kundene lojale og øke inntektene på e-handelsbutikken din.

Funksjoner inkludert:

  • Registreringsskjema for å bli med i lojalitetsprogrammet
  • SMS og e-post kommunikasjon
  • Medlemsstatus
  • Kuponger, klippekort og verv-en-venn funksjon
  • Automatisert markedsføring
  • Flerspråklig støtte
  • GDPR-overholdelse
Diller illustration copyright all rights reserved 2020 lr

Partnerskap med Diller

Ønsker du å bli en forhandler av Diller® eller å integrere vår lojalitetsplattform i din løsning? Vi har en strategi om å vokse sammen med gode partnere og er alltid interessert i dialog om relevante samarbeidsmuligheter. Ta gjerne kontakt!

Detaljhandelen gjennomgår store endringer, blant annet på grunn av økt digitalisering og e-handel. Teknologiske endringer griper inn i hele verdikjeden og utfordrer eksisterende forretningsmodeller, som følge av mer effektive logistikkstrukturer og nye muligheter til å kommunisere med kundene.

Lojalitetsplattformen Diller hjelper små og mellomstore bedrifter som vil konvertere fra opptjente salg, til repeterende kunder som gir økt levetidsverdi og økt salg.

Diller er i sterk vekst og har et bredt forhandlernett rundt om i Norges land. Vår lojalitetsplattform er i dag integrert med Norges største kasseleverandør og verdens største eCommerce-plattform.

Ta kontakt med oss dersom du kunne tenke deg en prat om samarbeidsmuligheter.

Diller illustration copyright all rights reserved 2020 lr

Partnership with Diller

Want to become a Diller® reseller or integrate the loyalty platform into your solution? We have a strategy of growing together with good partners and are always interested in dialogue about relevant collaboration opportunities. Feel free to get in touch!

Retail is undergoing major changes, partly due to increased digitalisation and e-commerce. Technological changes are intervening in the entire value chain and challenging existing business models, as a result of more efficient logistics structures and new opportunities to communicate with customers.

The Diller loyalty platform helps small and medium-sized businesses that want to convert hard-earned sales to repeat customers that provide increased lifetime value and higher sales.

Diller is in strong growth and has a wide partner network around Norway and in Europe. Our loyalty platform is integrated with Norway’s largest cash register supplier and the world’s largest eCommerce platform.

Contact us if you would like a chat about collaboration opportunities.